Overview

Pluto Dawah ka per qellim krijimin e librave dhe aktiviteteve islame dhe edukative per femije. Libri jone i pare "Allahu im i Dashur” është shkruar dhe ilustruar për ta prezantuar tek moshat e vogla besimin në Allahun, në një mënyrë që ata e shohin këtë besim po aq të natyrshëm sa vetë jeta.

Location

Prishtina, Prishtinë

Comments & Reviews

You must be logged in to post comments.